GOVORCI

...

edina licencirana trenerka de Bonovih orodij razmišljanja v Sloveniji,
mama dveh otrok
Preberi več

Mag. Nastja Mulej

...

»Spodbujajte otrokovo ustvarjalnost. Poslušajte svojega otroka. Starši smo otroku vzgled.«

Magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja.  Specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti pri delu.

 
Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja (po dr. Edwardu de Bonu):
 
  • bolj učinkovitega in usmerjenega, konstruktivnega in kreativnega, sistematičnega in sodelovalnega razmišljanja in delovanja, primernih za reševanje težav, izboljšavo postopkov ter vodenje sestankov, ljudi in projektov: Šest klobukov razmišljanja,
 
  • bolj ustvarjalnega razmišljanja, primernih za namerno generiranje čim večjega števila čim bolj svežih alternativ, idej in konceptov: Lateralno razmišljanje,
 
  • lateralnih orodij za namerni trud v smeri poslovnega poenostavljanja in za boj proti vsakodnevni zakompliciranosti: Enostavnost (ena od petih v Evropi, ena od 15-ih na svetu) in
 
  • neposrednega poučevanja razmišljanja osnovnošolskih in srednješolskih otrok CoRT – Cognitive Research Trust (skupaj z mag. Bojano Tancer).

 Tehnike razmišljanja uči in trenira na delavnicah, ki jih organizira za podjetja, šole in motivirane posameznike, po potrebi pa tudi moderira sestanke za svoje naročnike.

© 2018 All Right Reserved | Apel PR d.o.o. | Kids Conference | Splošni pogoji